2
Parametri uspešne komunikacije - iConsult d.o.o. Autorski tekst
Avatar

Parametri uspešne komunikacije

Poslovna komunikacija
Ivana Mrkalj
9071 puta

Šta su pokazatelji uspešne komunikacije? Po čemu je neko dobar u komuniciranju? Biti elokventan i prijatan nije dovoljno, iako vaš sagovornik može izgledati da mu je veoma prijatno dok komunicira sa vama. Ali kako se postiže istinski uspeh? Nećete ni znati da li ste ga postigli ako unapred ne definišete parametre uspeha.

Pri vođenju važnih razgovora i sastanaka, postavljanje ciljeva je esencijalno. Najpre postavljamo sebi cilj, odnosno šta želimo da postignemo konkretnom komunikacijom, a potom i definišemo poruke koje želimo da prenesemo sagovorniku. Na osnovu definisanog cilja i poruka, razrađujemo teme i tok komunikacije.

Ako komunikacija ima i pregovaračke elemente, onda je prednost odrediti i prihvatljive kompromise, tj. koji je minimum na koji pristajete da se dogovorite. Ovo vam omogućava da budete spremni na svako pitanje i da bolje usmeravate razgovor. Samim tim, vodi vas do vašeg cilja najkraćom mogućom putanjom.

Svaki uspešan menadžer ili rukovodilac, treba da vlada ovim veštinama i da ih uspešno koristi. Neozbiljno je ne pripremati se za sastanke i važne pregovore, ali ta priprema ne podrazumeva pripremu govora, već treba da podrazumeva  osnovne elemente, ciljeve, poruke, koji se unapred definišu, pa se oko njih razvija cela komunikacija.

Ne zaboravite da je komunikacija dvosmerna ulica, a da bi ste vi određivali smer u kome se krećete, morate biti dobro pripremljeni i znati gde tačno želite da stignete i koja su to sredstva koja će vas do tamo odvesti.