Sistemi upravljanja

Sertifikovani sistemi za efikasno upravljanje zaposlenima i procesima

Merenje učinka zaposlenih

Oblast u kojoj smo najbolji
i najpouzdaniji na tržištu

Obuke i seminari

Male grupe i potpuna
prilagođenost polaznicima

Konsalting

Svaki problem ima rešenje,
mi vidimo ono što vi ne vidite

Neke važne činjenice o našoj firmi


Već 10 godina unapređujemo poslovanje naših klijenata kroz poslovne edukacije, izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, konsalting i pružanje različitih servisa iz oblasti ljudskih resursa. Tokom postojanja uspešno smo sarađivali sa velikim brojem establiranih kompanija i firmi različitih veličina u Srbiji i inostranstvu. Krajem 2013. godine smo unapredili poslovanje objedinivši naše servise „IS Zaposlenje Org“, „Obuke Rs“ i „Seminari Edu“ u zajedničku firmu „iConsult d.o.o. Beograd“.

889

Organizovanih edukacija

47

Završenih velikih konsalting poslova

1548

Zadovoljnih klijenata

2245

Pojedenih čokoladica

iConsult iz ugla klijenata

Naše reference, lista klijenata sa kojima smo sarađivali i njihovi utisci o saradnji sa nama

Profesionalni sistemi upravljanja zaposlenima
sa savremenom softverskom podrškom


SISTEM UPRAVLJANJA JE ALAT koji unapređuje i olakšava poslovanje firmi, kroz efikasnije upravljanje zaposlenima i procesima unutar firme. Isplativnost uvođenja ovakih sistema je često više od 10 puta i rezultuje značajno bržem ostavrenju poslovnih ciljeva, kroz efikasniju upotrebu resura, povećanju ukupne produktivnosti i pouzdanosti, razvoju kompetencija zaposlenih i smanjenje broja grešaka. Nastali su kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva u radu sa klijentima na unapređenju i optimizaciji poslovanja i zaposlenih. Opciona softverska podrška podrazumeva jednostavnu i veoma modernu platformu za korišćenje. Akcenat je na samom sistemu koji se implementira i koji doprinosi unapređenju poslovanja, a softverska podrška često olakšava implementaciju i kontinualno sprovođenje sistema. Sistemi su živi i moraju se prilagoditi svakoj firmi, kako bi rezultati i ciljevi bili ostvareni.


i MANAGE

i MANAGE

Sertifikovan sistem za upravljanje firmom i zaposlenima koji ima za cilj da omogući vlasnicima i direktorima da na jednom mestu i u svakom trenutku dobiju tačne informacije i prate efikasnost rada firme, a menadžerima da budu bolji rukovodioci i efikasnije organizuju rad zaposlenih. Sistem ovo postiže kroz definisanje ciljeva zaposlenima, procenu učinka ispunjenosti ciljeva, detektovanje slabih tačaka i konstantan razvoj kompetencija zaposlenih.

i CONTROL

i CONTROL

Sertifikovan sistem kontrole rada i upravljanja aktivnostima koji ima za cilj da pruži potpunu kontrolu i nadzor poslovanja firme i rada svih zaposlenih, kroz efikasne i prilagodljive metode ličnog i automatskog praćenja progresa i parametara rada, kao i sistem ranog upozorenja. Sistem pruža rukovodiocu da ima jasan uvid u dešavanja, čime se sprečavaju greške, bolje koriste resursi, povećava produktivnost tima, zadovoljstvo klijenata, a samim tim i profita.

i REPORT

i REPORT

Sertifikovan sistem za upravljanje firmom i zaposlenima koji ima za cilj da omogući menadžerima i zaposlenima da efikasnije organizuju posao i zadatke i budu efikasniji u obavljanju istih, kao i da transparentno znaju šta se od njih očekuje i u kojim rokovima. Sistem pruža jasan transparentan uvid u sva dešavanja i aktivnosti zaposlenih, što omogućava tačnu procenu efikasnosti svakog radnog mesta, kao i učinak svakog zaposlenog ponaosob.

i PAY

i PAY

Sertifikovan sistem za definisanje, kontrolu i automatsko izračunavanje zarada svakog zaposlenog na osnovu postignutih rezultata i učinka, koji je vezan za sistem varijabilnih zarada ili nagrađivanja. Nepristrasnim i preciznim izračunavanjem zarada, svakom zaposlenom je jasno kako može uticati na platu, čime se podiže motivisanost.

i ASSESS

i ASSESS

Skup sertifikovanih sistema za procenu kompetencija zaposlenih koji ima za cilj da omogući firmi da precizno deluje u cilju poboljšanja rezultata i efikasnosti rada zaposlenih. Sistem omogućava da se sa minimalno resursa i uloženog vremena, postigne najbolji rezultat u pogledu unapređenja rada firme i samih zaposlenih.

i HR

i HR

Sistem za funkcionalnu administraciju ljudskih resursa koji ima za cilj da omogući sektoru ljudskih resursa kompletan pregled zaposlenih, godišnjih odmora, zahteva, aktivnosti ka zaposlenima, kadrovsku arhivu i pretragu po različitim parametrima. Sistem je inovativan i moderan sa funkcionalnim pristupom ljudskim resursima.

Merenje učinka zaposlenih


Mi smo vodeća konsultantska kuća u oblastima merenja učinka zaposlenih i izradi sistema zarada. Sistemi koje izrađujemo su uvek prilagođeni klijentu, a oslanjaju se i na naše bogato iskustvo stečeno na sistemima u zemlji i inostranstvu.

Povećanje produktivnosti uvođenjem sistema

Šta je sistem za merenje učinka zaposlenih

-
Sistem za merenje učinka zaposlenih predstavlja alat koji za krajnji rezultat ima precizne podatke o radu zaposlenih, čime olakšava i poboljšava upravljanje. Uvode ga firme koje žele da modernizuju, sistematizuju i unaprede svoje poslovanje. Sistem procenjuje i prati rad zaposlenih, sve u cilju povećanja produktivnosti, lakšeg rukovođenja i optimizacije postojećih troškova.

Koristi uvođenja sistema za merenje učinka

+
• Lakši razvoj firme i donošenje kvalitetnijih odluka
• Sistematičnije, modernije rukovođenje
• Smanjenje broja grešaka
• Povećanje produktivnosti
• Veće zadovoljstvo i motivacija zaposlenih
• Bolje iskorišćenje postojećih resursa
• Razvoj plana edukacija i efikasnije obuke zaposlenih
• Fleksibilnost sistema ka kasnijim promenama
• Smanjenje broja konfliktnih situacija
• Veću zainteresovanost zaposlenih za ličnim razvojem

Šta možemo da uradimo za Vas

+
1. Da vam izradimo i uvedemo sistem koji je krojen samo za vašu firmu, u skladu sa vašim ciljevima i potrebama
2. Da vam izradimo prikladno softversko rešenje sistema
3. Da vam pomognemo u korekciji i nadogradnji vašeg postojećeg sistema kojem je potrebno unapređenje
4. Da Vam pomognemo da sami izradite i uvedete sistem, kroz naše edukacije i konsalting

Zašto je bolje da Vam mi izradimo sistem

+
Zato što Vam ova opcija:
- pruža "ključ u ruke" jer dobijate kompletan, precizan i operativan sistem krojen po potrebama i ciljevima Vaše firme
- štedi vreme i resurse
- garantuje efikasnost sistema
- isključuje standardne greške pri izradi
- nudi mogućnost potpune asimilacije sistema sa firmom i zaposlenima
- omogućava obuku menadžmenta kako da sprovode sistem
- omogućava obuku koordinatora sistema
- omogućava dobijanje detaljnih procedura za sprovođenje sistema
- pruža naše veliko iskustvo u izradi i sprovođenju sistema firmama različitih profila i branši

Analize i autorski tekstovi o iskustvima koja smo imali tokom rada na sistemima

Konsalting


Izuzetan konsalting je sposobnost videti rešenje kada ga drugi ne vide. Kombinacijom prethodnih iskustava i uspešnih rešenja pronalazimo najadekvatniji pristup i model za svakog klijenta.
Mi vidimo rešenja i kada ih drugi ne vide.

LJUDSKI RESURSI

Mi smo vodeća konsultantska kuća u regionu u oblastima sistema upravljanja i merenja učinka zaposlenih, sistema zarada, obuka zaposlenih i interaktivnoj selekciji kadrova

Razvoj menadžera svih nivoa

Procena menadžerskih veština i izrada plana unapređenja kompetencija menadžera, sa ciljem efikasnijeg upravljanja zaposlenima koje vode i resursima kojima raspolažu

Performance Management

Dugoročno unapređujemo poslovanje naših klijenata kroz poboljšanje ličnih i organizacionih performansi i osposobljavamo firmu da predvidi probleme i optimizuje rad

Kako do nas?

POSETITE NAŠ TRENING CENTAR


Nalazimo se u centru Beograda, na Dorćolu