2
Kako da šefovi budu efikasniji? - iConsult d.o.o. Autorski tekst
Avatar

Kako da šefovi budu efikasniji?

Merenje učinka zaposlenih
Ivan Marković
5353 puta

Princip je vrlo jednostavan: „Vidi šta ne valja, pa to ispravi“. Zašto onda svi menadžeri ne primenjuju taj princip i zašto je procena rada teška?

Pa, u principu, svaki šef vrši evaluaciju ljudi koje vodi, ali ona nije uvek niti sistematična niti objektivna.

Dobar šef će svakako dobro voditi svoje zaposlene, voditi ažurnu evidenciju, imati zdravu komunikaciju sa zaposlenima i kolegama, moći da jasno definiše u čemu je neko dobar i znati kako da sa zaposlenim upravlja efikasno. Ali to je dobar i iskusan šef. Šta ćemo sa onima koji to nisu. Većina problema u upravljanju dolazi upravo sa te strane, neko jednostavno nije dovoljno dobar šef i ne zna (ili neće) da upravlja.

Postavljanjem sistema evaluacije mi ne samo da odvajamo dobre i loše radnike, nego, što je joj važnije, dobre i loše šefove. Sistem u tom slučaju zahteva od rukovodioca da ispunjava standard upravljanja, koji inače ne bi. Boljim upravljanjem koristiće bolje resurse koji su mu dati, što dovodi do bržeg ostvarenja ciljeva. Prilično logično, zar ne?

Kako onda da poboljšamo njihov rad?

Jednostvno. Uvođenjem sistema evaluacije rada zaposlenih šefovi će postati značajno bolji u rukovođenju. Moraće da prate određena upustva u radu, čime će njihov rad biti dosta bolji i efikasniji.